O bibliotece

Opublikowano: sobota, 14 November 2015

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach jest samorządową instytucją kultury. Organem prowadzącym dla biblioteki jest Powiat Białobrzeski.

Biblioteka została utworzona na podstawie Uchwały Nr XXVI/173/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. na bazie zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filii w Białobrzegach. Rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2013 r.

Działa na rzecz bibliotek publicznych i społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego. Gromadzi materiały dotyczące powiatu, łącznie z dokumentami życia społecznego, promuje czytelnictwo w powiecie białobrzeskim oraz zaspokaja potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Prowadzi lekcje biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu białobrzeskiego

Sprawuje nadzór merytoryczny w ramach zadań statutowych nad siecią bibliotek gminnych powiatu białobrzeskiego. Służy im pomocą instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową gromadząc dla nich materiały biblioteczne z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Sieć bibliotek gminnych powiatu białobrzeskiego stanowi 6 placówek: Biblioteka Publiczna MGOK wraz z filią w Szczytach, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach, Gminna Biblioteka Publiczna w Promnie z s. w Przybyszewie wraz z filią w Falęcicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy wraz z filią w Goździe, Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu.

Pracownicy Biblioteki:

Jolanta Kozak – dyrektor

Ewa Rednowska - instruktor powiatowy

Karolina Głąbikowska - bibliotekarz