Deskryptory Biblioteki Narodowej w opisie formalnym i rzeczowym książki - warsztaty

Opublikowano: środa, 16 September 2020
DBN warsztaty

W dniach 11, 15 i 22 września b. r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Białobrzegach odbyły się praktyczne warsztaty z opracowania formalnego i rzeczowego z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. W szkoleniach, które prowadziła dyrektor Jolanta Kozak, uczestniczyły bibliotekarki z terenu powiatu białobrzeskiego.

Czytaj więcej...

"Mazowsze bliskie sercu" - konkurs fotograficzny

Opublikowano: czwartek, 02 July 2020

Załącznik do uchwały nr 773/135/20

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 9 czerwca 2020 r.

REGULAMIN

 

XV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie, zwane dalej „Organizatorem”.

  2. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

  3. Głównym celem Konkursu jest edukacja kulturalna i turystyczna uczestników, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zachęta do lepszego poznania regionu Mazowsza – jego walorów krajobrazowych, turystycznych, zabytków oraz historii. Konkurs przyczynia się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu, jak również do upowszechniania mody na aktywne spędzanie wolnego czasu.

  4. Temat XV edycji Konkursu - „Łączy nas Mazowsze”.

  5. Nabór fotografii będzie trwał od dnia ogłoszenia Konkursu do 31 lipca 2020 r.

    Czytaj więcej...